ویترین

تعریف استارتاپ

تعریف استارتاپ و مفهوم استارتاپ در ایران اگر درحال خواندن این مقاله هستید، حتما با کلمه استارتاپ آشنایی دارید. باتوجه به اینکه روی این موضوع همیشه کمی حساس بودم و بررسی هایی انجام داده ام، متوجه شدم که تعریف دقیقی از این کلمه ارائه نشده و حتی توضیحات موجود هم فاصله نسبتاً زیادی باهم دارند. […]