ویترین
ویترین

راهنمای تصویری ساخت کارت ویزیت؛

در ابتدا با اسکن و یا ضربه زدن به تصویر روبرو اپلیکیشن ویترین را دانلود و نصب کنید.

پس از آن مراحل تصویری زیر را به ترتیب شماره انجام دهید.

1 (5)
1
01
2
02
3
02.1
4
03
5
04
6
05
7
05.1
8
07
9
08
10
09
11
010
12