ویترین
ویترین

توضیحات آگهی

موسسه کشاورزی کشت و صنعت شهر راز برگزار می کند:
آموزش تخصصی به همراه گواهینامه معتبر
**تکثیر و پرورش گیاهان دارویی:
معرفی انواع گیاهان دارویی و گیاهان پر بازده
آموزش کاشت، داشت و برداشت گیاهان دارویی گلخانه ای و فضای باز
آشنایی با خصوصیات ظاهری
آشنایی با نیازهای اکولوژیکی
شناسایی اصول تشخیص گیاهان دارویی و انواع آن
شناخت قسمت های قابل برداشت جهت فروش
نحوه خشک کردن
خواص و اثرات گیاهان دارویی
**پرورش گیاهان آپارتمانی:
معرفی فیزیولوژی گیاهان آپارتمانی
شناخت انواع گیاهان آپارتمانی و زینتی
معرفی انواع روشهای تکثیر و قلمه گیری
شرایط محیطی مناسب رشد هر گیاه
بستر مناسب هر گیاه
نیازهای کودی
نیازهای نوری
مدیریت آبیاری
هرس
**پرورش قارچ:
بستر مناسب کشت قارچ
شناخت مراحل مختلف پرورش و رشد قارچ
بهترین زمان کشت قارچ
نور مناسب برای پرورش قارچ
بهترین دمای پرورش
شرایط محیطی برای تولید
بازار مناسب فروش
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
تمامی آموزش ها به همراه کارگاه عملی و بازدید عملی در سطح استان می باشد.
مشاوره رایگان از 8 صبح تا 20 شب